KONTAKT

VETCHEM, s.r.o.

Panská dolina 59, 949 01 Nitra, Slovenská republika

č.ObU-NR-OZP-2012/00881-2, č. živnost. Reg. 430-40891,
Obch.registr okresního soudu Nitra, Vložka č. 30791/N


IČO: 46 526 285
DIČ: 2023399686
IČ DPH: SK2023399686

Banka: TATRA banka Nitra
Účet: 2920869971 / 1100
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2086 9971

Mobil: +421 910 270 340 (MVDr. Eliaš Daniel, PhD.)
Email: Pošlete nám e-mail
Web: www.vetchem.sk

Výrobní provoz:

VETCHEM, s.r.o.

Hlavná 42, 951 53 Babindol, Slovenská republika

Prodej našich výživových doplňků je zajištěn prostřednictvím
obchodních partnerů. Najdete je v sekci PRODEJ. 
sk sk cz de ru hu
Představujeme Vám novou generaci výživových doplňků BIOPULSE® – určených pro dosažení biologické a fyziologické rovnováhy jednotlivých systémů Vašeho organismu. Produkty BIOPULSE® obnovují regenerační procesy v těle, optimalizují funkce jednotlivých tkání, orgánů a tělesných systémů. Tyto výjimečné výživové doplňky mají významný podpůrný, ochranný a regenerační účinek a jsou efektivním nástrojem obnovy a optimalizace Vašeho zdraví.
Více informací >>

Co je BIOPULSE®

Přípravky řady BIOPULSE® jsou výživové doplňky vytvořené na bázi nativních peptidů, které byly získané ultrafiltrací částí buněk odebraných z tkání a orgánů králíků. Králíci pocházejí z chovu, který je pod stálým zoohygienickým a veterinárním dozorem. Přípravky řady BIOPULSE® se používají na obnovení nebo zlepšení funkce poškozených či jinak postižených orgánových struktur v lidském těle, kde dokážou zefektivnit funkce jednotlivých systémů, jejichž činnost může být narušena působením různých škodlivých vlivů nebo normálním fyziologickým procesem stárnutí.

Princip fungování ultrafiltrátů

Biologický proces aktivovaný použitím výživového doplňku spočívá v zásobování buněk bioaktivními peptidy. Ty pozitivně ovlivňují kontrolní mechanismy v jednotlivých buňkách a mezibuněčné vztahy různých tkání a orgánů, čímž se projeví jejich podpůrný, ochranný a regenerační účinek na organismus.

Proces

proces

Primární buňky téhož orgánu nebo tkáně jsou takřka identické bez ohledu na biologický druh. Znamená to, že odpovídající buňky stejných orgánů jednotlivých zvířecích (biologických) druhů včetně člověka jsou si biologicky podobné. Například hlavní stavební buňka jater – hepatocyt – je téměř identická u všech obratlovců. Podobné tvrzení můžeme použít u dalších více než 200 druhů buněk v lidském a zvířecím těle. Vědci tento jev nazývají principem orgánové specifičnosti (Principle of Organ Specificity). Všechny biologické systémy v přírodě jsou složené z téměř stejných druhů molekul. Například velká většina proteinů různých organismů si je podobná svou aminokyselinovou sekvencí a zabezpečuje obdobné funkce. Vědci tento jev nazývají principem homologie, tedy shody. To samé se týká zejména molekul s nízkou molekulární hmotností, které slouží jako kontrolní mechanismy v jednotlivých buňkách a řídí vztahy mezi buňkami různých tkání a orgánů. Ultrafiltráty zvířecích buněk tak mohou být biologickým stavebním kamenem pro revitalizaci a regeneraci lidského organismu na molekulární úrovni. Primárně slouží jako náhrada nefunkčních či nedostatečně fungujících struktur buněk, sekundárně iniciují proces revitalizace a regenerace. Rozhodujícím faktorem při přípravě ultrafiltrátů je právě princip orgánové specifičnosti.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 μg (BIOPULSE® PRO SPORT obsahuje 200 µg), chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku.
Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný pro diabetiky a osoby s celiakií.
Produkty obsahují množství dalších organických a anorganických látek s molekulární hmotností do 10 kDa s charakteristickou distribuční skladbou složek typických pro jednotlivé orgány a tkáně, z nichž jsou připravené. Na zabezpečení stability nízkomolekulárních látek jsou tyto dispergované v roztoku PBS (pufrovaný fyziologický roztok). Roztok je izotonický, po jeho konzumaci se fyziologické pH nemění a neovlivňuje se tím skladba elektrolytů v těle.

Doporučené dávkování:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dnů.
Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní.

Doporučená denní dávka obsahuje:

Peptidy 100 μg v lahvičce roztoku. BIOPULSE® PRO SPORT má doporučenou denní dávku 200 µg peptidů.

Způsob použití:

Lahvička se otevře strhnutím pertle ve směru šipky vytištěné na pertli a jejím odstraněním společně s gumovou zátkou. Obsah lahvičky se přenese na lžíci, podá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

Upozornění:

Skladujte mimo dosah malých dětí. Skladujte při teplotě +2 °C až +8 °C. Chraňte před mrazem. Výrobky nesmí být vystavené teplotám pod 0 °C, což by způsobilo jejich zmrazení a destrukci bioaktivních peptidů. Výživový doplněk se nesmí používat jako náhrada pestré stravy. Nesmí být přesažena uvedená denní dávka. Není určeno pro děti do tří let. Při používání výživového doplňku je nutné dodržovat informace uvedené na obalu výrobku.

Výživové doplňky BIOPULSE® ACTIVUS, BIOPULSE® MOBILIS, BIOPULSE® MAGNUS, BIOPULSE® SALUBRE, BIOPULSE® OPTIMUS, BIOPULSE® CEREBRI, BIOPULSE® VIVUS, BIOPULSE® SANUS a BIOPULSE® IMMUNIS v době uvedení na trh podléhaly schvalovacímu procesu, na jehož základě jsou odsouhlaseny úřadem veřejného zdravotnictví SR pod číslem OHVBPKV / 2873/2012 / Ht.

Dne 1. ledna 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 355/2007 Sb. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 355/2007 CFU), podle které se nahrazuje dosavadní posuzovací činnost výživových doplňků, která je momentálně podmíněna rozhodnutím Úřadu veřejného zdravotnictví SR podle § 13 zákona č. 355/2007 Sb. oznamovací povinností žadatele bez vydání rozhodnutí ÚVZ SR.

Vzhledem k účinnosti této novely naše nové výživové doplňky BIOPULSE® VITALIS, BIOPULSE® VIGORIS a BIOPULSE® PRO SPORT byly zařazeny do seznamu zaevidovaných oznámení o složení a označování výživových doplňků, který je uveden na internetových stránkách Úřadu veřejného zdravotnictví SR.


BIOPULSE® ACTIVUS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičích jater, ledvin a srdce. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na organismus.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® MOBILIS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičí chrupavky, kosti a svalu. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na pohybový aparát.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® MAGNUS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičího srdce. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na srdce.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® VITALIS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičích jater. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na játra.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® SALUBRE

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičí kůže. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na kůži.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® OPTIMUS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičích ledvin. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na ledviny.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® CEREBRI

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičího mozku. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na nervový systém.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® PRO SPORT

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičí chrupavky, kosti a svalu. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na pohybový aparát sportovců.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 200 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 200 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® VIVUS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičích plic. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na plíce.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® VIGORIS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičích varlat. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na varlata.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® SANUS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičích jater a žaludku. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na trávicí trakt.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

BIOPULSE® IMMUNIS

Charakteristika:

Orgánově-specifický ultrafiltrát připravený z králičí sleziny a brzlíku. Obsahuje bioaktivní peptidy s podpůrným, ochranným a regeneračním účinkem na imunitní systém.

Složení (2,5 ml):

Peptidy 100 µg, chlorid sodný 20 mg, stabilizátory (chlorid draselný 0,50 mg, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 7,55 mg, dihydrogenfosforečnan draselný 0,50 mg) v lahvičce roztoku. Výživový doplněk neobsahuje cukry, lepek, konzervační látky. Je vhodný i pro diabetiky a osoby s celiakií.

Doporučené dávkování a použití:

Jedna lahvička jedenkrát denně po dobu 20 dní. Optimální doba užívání výživového doplňku je 60 dní. Jedno balení obsahuje 20 lahviček po 2,5 ml. Doporučená denní dávka obsahuje 100 µg peptidů v lahvičce roztoku. Obsah lahvičky se přenese na lžíci a dá se do úst, nejlépe pod jazyk. Pokud je to možné, nechá se působit 10–30 sekund a pak se polkne. Lze zapít malým množstvím vody nebo jiné tekutiny.

Otázky a odpovědi

V krátkosti, co jsou výživové doplňky řady BIOPULSE®?

Výživové doplňky řady BIOPULSE® jsou orgánově specifické ultrafiltráty s obsahem molekul nativních peptidů králičích buněk. Cílem jejich užívání je dosažení biologické a fyziologické rovnováhy všech systémů organismu.

Jak a z čeho se produkty řady BIOPULSE® připravují?

Na přípravu výživových doplňků řady BIOPULSE® se používají tkáně, resp. orgány králíků zpracovávané technologickým postupem na konečný produkt – nativní peptidy.
V procesu zpracování tkání a orgánů králíků se nepoužívají žádné chemické látky. Vyrobené výživové doplňky obsahují komponenty nominální molekulární hmotnosti do 10 kDa. Tyto vysoce purifikované bioaktivní peptidy naředěné v roztoku PBS jsou dostatečně malé na to, aby mohly být absorbované sliznicí ústní dutiny a metabolizované přirozenou fyziologickou cestou. Výroba výživových doplňků řady BIOPULSE® se řídí systémem HACCP a je pod stálou kontrolou kvality, na niž výrobce klade maximální důraz.

Jak mohou králičí peptidy fungovat u člověka?

Primární buňky téhož orgánu nebo tkáně u obratlovců jsou téměř identické bez ohledu na biologický druh. Znamená to, že odpovídající buňky stejných orgánů jednotlivých biologických druhů včetně člověka jsou si podobné. Navíc všechny biologické systémy v přírodě jsou složené z téměř stejných druhů molekul. Ultrafiltráty zvířecích buněk tak mohou být biologickým stavebním kamenem pro revitalizaci a regeneraci lidského organismu na molekulární úrovni. Význam výživového doplňku spočívá v zásobování buněk bioaktivními peptidy, které pozitivně ovlivňují kontrolní mechanismy jednotlivých buněk a mezibuněčné vztahy v různých tkáních a orgánech, čímž se projeví jejich podpůrný, ochranný a regenerační účinek.

Co je výhodou výživových doplňků řady BIOPULSE® od společnosti VETCHEM?

Výhodou ultrafiltrátů, které vyrábí společnost VETCHEM, je jejich perorální podávání (do ústní dutiny). Technologický pokrok při výrobě ultrafiltrátů z buněčných extraktů umožnil získat molekuly dostatečně malé na to, aby byly absorbovatelné už sliznicí ústní dutiny, a ne až v nižších úsecích trávicího traktu.

Při používání výživových doplňků tohoto typu není možné předávkování, neboť se jedná o látky přirozeně se vyskytující v buňkách. Jde o nízkomolekulární nativní peptidy, které jsou metabolizované zcela přirozenou cestou.

Jak dlouho je nutné výživový doplněk řady BIOPULSE® konzumovat?

Minimální doporučená spotřeba je 20 lahviček při každodenním podávání. Obyčejně trvá 3 až 4 týdny, než klient zaznamená první pozitivní regenerační účinky na organismus. Požadovaná doba aplikace je individuální a liší se od klienta ke klientovi. Kouření a pití alkoholu mohou negativně ovlivnit nástup očekávaného výsledku.

Kdy je konzumace výživového doplňku dostatečná nebo naopak, kdy je nutné v ní pokračovat?

Účinnost regenerace organismu použitím přípravku je individuální a závisí i na vašem zdravotním stavu. Záleží i na tom, čeho si přejete výživovým doplňkem dosáhnout. Doporučená spotřeba výživového doplňku představuje systém 20, 40 až 60 lahviček přípravku.
Trvá mnoho let, než se organismus dostane do určitého nežádoucího stavu (někdy i vlastním přičiněním) a stejně tak i proces nápravy může probíhat velmi pomalu. Skutečně jde o proces a organismus potřebuje čas na to, aby správně naložil s podporou či pomocí, kterou přijímá ve výživovém doplňku – ultrafiltrátu.

Má konzumace výživových doplňků řady BIOPULSE® nějaké vedlejší účinky?

Vzhledem k tomu, že ultrafiltráty jsou výživové doplňky vyrobené na bázi nativních peptidů, není jejich konzumace spojená s žádným rizikem pro uživatele. Přípravek je metabolizovatelný jako jakákoliv organismu vlastní nízkomolekulární látka, proto je předávkování vyloučené.